Header Ads

18 NGÀY KHỞI NGHIỆP

"ĐƠN GIẢN HÓA HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP CỦA BẠN"

HƯỚNG DẪN BẢO MẬT TÀI KHOẢN INSTAGRAM CHỐNG HACK
YÊU CẦU KHI MUA BÁN TK INSTA


Username / password

Mail gốc của tài khoản (mail tạo tài khoản 
đầu tiên) + password mail gốc

Yêu cầu bên bán tắt xác thực 2 yếu tố 
bằng sdt app bảo mật

Thiếu 1 trong 3 điều kiện trên thì ko nên
giao dịch tránh mất mát bị lừa


HƯỚNG DẪN BẢO MẬT 

CHỐNG HACK


Thay đổi username/pass/email/sdt


Lưu ý 1 sdt 1 email chỉ dùng cho 1 tài
khoản, ko dùng chung nhiều tk.

Bật bảo mật 2 lớp thông qua sdt

Bật bảo mật 2 lớp thông qua App bảo 
mật

LƯU Ý QUAN TRỌNG

DÙ BẠN CÓ ĐỔI MAIL THÀNH MAIL MỚI

THÌ VẪN PHẢI GIỮ MAIL GỐC CỦA TK 

ĐÃ MUA, VÌ HIÊN TẠI INSTA SẼ GỬI MÃ

 VỀ MAIL GỐC CỦA TK BẤT KÌ LÚC NÀO ĐỂ

 XÁC NHẬN. 

Đổi pass mail gốc của TK.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.